Jumping in to Fun
SPRINGKASTEELFUN.BE
Huurvoorwaarden
Home
HUURVOORWAARDEN 1. reservering: Reservering gebeurt schriftelijk, bij voorkeur via e-mail. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief. 2. annulatie: Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 24 uur voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden. 3. betaling: Contante betaling bij levering van de huurprijs + borg (borg wordt bij ophaling terugbetaald) 4. levering: De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken 5. ondergrond: Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. . Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt. 6. plaatsing: Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien. 7. elektriciteit: De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel. 8. veiligheid: Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, ... op het kasteel te brengen Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten. 9. wat bij regen: Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. 10.schade, defect: Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 03/325 22 70. Schade of defect geeft de huurder geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het huurgeld noch op een schadevergoeding van de verhuurder.  Na telefonisch contact zal onze technische dienst zo snel mogelijk ter plaatse komen om het defect te verhelpen. 11.verantwoordelijkheid: De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. 12.aansprakelijkheid De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.  U kan een extra verzekering afsluiten bij u verzekeringsagent. 13.Verboden Het is verboden het springkasteel verder te verhuren !!! 14.aanvaarding Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website
Info & Reservatie